De Pers – De CD’s

Bleef de lof voor het album van Yasmine beperkt tot Vlaamse recensies (zie verder), dan mocht het werk van Henk Hofstede zich verheugen in internationale bijval. Lovende recensies verschenen zowel in Nederland, in Duitsland als in Zwitserland, waar het Avalanche Quartet album werd heruitgebracht.

Vlaamse Recensies


De bond – Kris Verhoeven

‘Een idee dat al langer leefde werd plots erg concreet toen Marc Hendrickx Yasmine vroeg om mee in zijn multimediabiografie over de zeventigjarige zanger te stappen. Je moet veel loslaten om naar deze productie te luisteren. De warme diepe stem van de zanger bijvoorbeeld, of het vroegere repertoire van Yasmine. Maar het klikt echt wel. Deze cd ademt Cohen.’

Focus Knack – F.V.D.
‘Het gegniffel om mijn appreciatie voor Yasmine zal nu wel verstommen. Deze Leonard Cohen-hommage is avontuurlijk. Vaak is de sfeer desolaat en broeierig. Een ingetogen, breekbaar zingende Yasmine slaagt erin een geloofwaardig nieuw licht op Cohens oeuvre te werpen.’