1980 - 1989 (6)

Jeugdzonden

September 1980 - Marc Hendrickx' allereerste productie! April 1981

De avonturen van Clumzy

Clumzy in 1981, op de cover van zijn eigen magazine Zelfspot voor beginners Clumzy, versie Dupré

Latere VZW-producties

In 1991 verdween 'Clumzy' definitief van het toneel. De nieuwe vzw Moody Blue Productions (MBP), werd een instrument dat Marc Hendrickx en zijn medewerkers toeliet volledig vrij te opteren voor het al dan niet aanvaarden van bepaalde opdrachten. Zo tekenden MBP-ers voor het idee achter…

Clumzy

Na een allereerste en uitermate bescheiden productie in september 1980 was de creatie van 'Clumzy' (figuur, tijdschrift & vzw) het eerste echte wapenfeit van Marc Hendrickx. Hendrickx' alter ego werd in die beginperiode op papier gezet door tekenaar RIP en begeleidde een stripfanzine, posters en…