Man in de marge

Net vijftig geworden en met vijfendertig jaar ervaring in de boekenwereld achter de kiezen, vond Marc Hendrickx de tijd rijp voor een terugblik. Dat resulteerde in een uniek ‘dubbelboek’, mogelijk het belangrijkste wat hij ooit schreef.

In Man in de marge verhaalt het eerste boekdeel de avonturen van de auteur in de letteren. Goed voor veel humor, maar tegelijk verhelderend waar het de opbouw van een schrijversloopbaan betreft, met naast de leuke anekdotes oog voor de tegenslagen, kuiperijen en de impact van belangrijke evoluties in de boekenwereld.

In het tweede deel worden alle belangrijke ‘spelers’ in de Vlaamse letteren onder de loep genomen. Van de top (ministerie van cultuur, Vlaams Fonds voor de Letteren) over allerhande organisaties, via uitgevers en de boekhandel, tot bij u – de lezer.

Als was het een concert, heeft dit boek tenslotte nog enkele bisnummers in petto. Waarin de focus gericht wordt op hoe het er in het buitenland aan toegaat (auteur Marc Hendrickx is stichtend lid en actief medewerker van het enige internationaal werkende literaire agentschap dat ons land rijk is), in het theater en bij artistieke samenwerkingen.

Uitermate kritisch, elk punt van kritiek stevig onderbouwd, groeide Man in de marge uit tot een ‘verboden boek’, dat werd ‘geweigerd’ door twee uitgevers. Niet omdat ze het geen goed boek vonden of het niet wilden publiceren, maar omdat ze het niet dùrfden publiceren, uit vrees voor represailles vanwege het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook dàt verhaal werd met naam, toenaam én ‘bewijslast’ in het boek opgenomen.

Bestel nu een door de auteur gesigneerd exemplaar: Shop