Theater

In Wapenland kwam Robbe Hennaert (15) een maandlang in Colombia terecht, waar zijn pa het computernetwerk van een organisatie van koffieboeren op punt moest stellen. Nadat Robbe zich eerst stierlijk verveelde, overviel de liefde voor een knappe NASA-Indiaanse hem als een donderslag bij heldere hemel. Het begin van een tocht naar haar oorsprong, waarbij de jonge Europeaan oog in oog kwam te staan met wat in Colombia zoal gaande is omwille van wat het veel rijkere Europa en Amerika er lieten gebeuren… Het klassieke verjagen van hun gronden van indianen en boeren omwille van bodemrijkdommen, maar – op veel grotere schaal en nagenoeg totaal ongeweten – omwille van onze ‘groene olie’, waarvoor enorme stukken land letterlijk ingepalmd werden – versta: afgepakt én vol palmplanten gezet om er olie uit te winnen.

Wapenland liep van najaar 2010 tot juni 2016 en confronteerde goed 25.000 jongeren met deze thematiek gedurende een slordige 125 voorstellingen.