De Pers

Het ‘rare’ bij jeugdboeken is dat ze klassiek weinig persartikels genereren, maar in tegenstelling tot veel boeken die dat wél doen vaak een groter publiek bereiken. Als ze iets te vertellen hebben over sociaal-maatschappelijk interessante onderwerpen – zoals Wapenland – maken ze bovendien echt wel wat los bij hun vele lezers én krijgen ze heel wat organisaties in beweging…

Zo werd over Wapenland geschreven door en in de tijdschriften van organisaties als Broederlijk Delen, Amnesty International en Oxfam. Werd auteur Marc Hendrickx uitgenodigd om rond het boek in discussie te gaan met scholieren tijdens de Antwerpse boekenbeurs en werd het auteursduo voor Wapenland in de bloemetjes gezet door Sabam tijdens een speciaal rond het boek georganiseerde ‘boekenwoensdag’ op 12 januari 2011.