Heb jij ze wel alle vijf?

In 2000 begon Marc Hendrickx samen te werken met Dirk Dobbeleers. Het duo zag vooral een uitdaging in het brengen van jeugdboeken die tegelijkertijd ook op de theaterplanken zouden gaan lopen.
Najaar 2003 verscheen zo Getreinde wanhoop, terwijl het in de zalen startte als theatermonoloog.
Belangrijk was dat het creatieve duo steeds in zee ging met een belangrijke ‘speler’ waar het het onderwerp betreft. Voor Getreinde wanhoop, een deportatieverhaal dat zich afspeelde in 1944, was dat Pax Christi Vlaanderen.
September 2005 verscheen hun tweede werk, dat onder de titel Wolken en een beetje regen stilstond bij thema’s als ‘het verkeer’ en ‘pesten’.
Ma , pa, puinhoop!? (2007) bracht het verhaal van Tim Proot en Tilly Nachtegaele, twee jongeren van een jaar of veertien, vijftien die door de relatie van Tims vader en Tilly’s ma onder hetzelfde dak belanden.
Najaar 2010 was er dan Wapenland. Het eerste buitenlandse verhaal van beide auteurs, waarvoor ze naar Colombia reisden om hun hoofdpersonage een uitermate geloofwaardig verhaal te kunnen laten beleven waarin de ontheemding van boeren en indianen omwille van ‘onze’ groene olie centraal stond.
Drie jaar later ging met Heb jij ze wel alle vijf? hun vijfde en laatste boek/jeugdtheatercombinatie van start. Een verhaal waarvoor Marc Hendrickx terugkeerde naar een thema waar hij tegenaan botste kort nadat hij zelf van de schoolbanken kwam: armoede in eigen regio. De auteur werkte midden jaren tachtig immers in een centrum dat voor mensen in armoede cursussen organiseerde, meubels zocht, administratieve en andere hulp verstrekte,…
Met de nieuwe economische crisis ging hij kijken naar de nieuwe situatie. En hoewel de structuren verbeterden en meer omkadering en opvang werd georganiseerd door de overheid, bleek de harde realiteit dat heel wat jongeren nog evenzeer opgroeiden in armoede.

Het verhaal van Chelsea, waarin kansarmoede, generatie- en nieuwe armoede en hoe de buitenwereld daar tegenaan kijkt centraal staat, kreeg een vijftiental armoedeorganisaties achter zich en toerde drie jaar met veel succes door het land. Mooist van al waren de vele commentaren in het Heb jij ze wel alle vijf? gastenboek. Die van ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, maar toch vooral die van de mensen in armoede zélf. Blij als die waren dat eindelijk eens iemand hun waarheid durfde vertellen en tonen, door ze in hun waardigheid te laten in een op ware feiten gebaseerd verhaal zonder geforceerd happy end.

Van Heb jij ze wel alle vijf? verscheen één herdruk. Bestel nu een door de auteur gesigneerd exemplaar: Shop

Voor meer details over de inhoud van het verhaal: klik op ‘Theater