Bio

Gestart op amper zestienjarige leeftijd doorliep Marc Hendrickx de jaren tachtig als één grote leerschool, door achtereenvolgens als leverancier van artikels, researcher, redacteur, vertaler, producent, eindredacteur en uitgever aan te treden. Eén en ander bovendien in een veelvoud aan ‘werelden’: de stripwereld, het literaire leven, poëziekringen… Hij was bijgevolg meer dan voorbereid toen het werk aan zijn eerste eigen publicatie begon en scoorde er een internationale bestseller mee, omgeven met heel wat media-heisa. Sindsdien leverde de auteur een hele rij gewaardeerde titels af. Wat Hendrickx’ oeuvre uniek maakt is zijn eigenzinnige onderwerpkeuze en benadering. Als één van slechts een handvol Belgische auteurs is hij er bovendien in geslaagd zijn werk inhoudelijk en commercieel interessant te maken voor de internationale markt. Daardoor heeft hij anno vandaag een grote artistieke vrijheid verworven. Naast auteur is Marc Hendrickx stichtend lid en trouwe medewerker van het Allied Authors Agency, België’s enige literaire agentschap, dat sinds 2004 met succes opereert op de internationale markt onder leiding van Kathy Note.
Na zich 15 jaar gefocust te hebben op jeugdboeken en -theaterproducties, verlegde de auteur recent zijn aandacht. Er was de terugkeer naar non-fictie, met Man in de marge in 2015 en de terugkeer van Muhammad Ali (2016) en Elvis Presley (2017). All going well – dat spreekt – mag spoedig nog meer non-fictie verwacht worden. Ook nieuw avondvullend theaterwerk staat op de planning.

Sabam:Vennoot-titularis sinds 24 mei 1993.
Vennoot-stagiair sinds 27 mei 1999.
Vennoot sinds 27 mei 2006.
Ministerie van Cultuur:Erkend als scheppend kunstenaar sinds 11 mei 1998
Ministerie van Onderwijs:Cultuurcel Canon – actief in KunSTof en DynaMo2 projecten
Vlaams Fonds voor de Letteren:Opgenomen op de ‘Lijst Lezingen’.
De auteur eist -op basis van louter kwalitatieve argumenten- de officiële erkenning van zijn werk door het VFL, met de bijhorende toekenning van een dotatie in de vorm van werkbeurzen.
Rechtenbeheer:Allied Authors Agency – Info@alliedauthorsagency.be – ++32/(0)496.11.90.36

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*