Bio

by

Gestart op amper zestienjarige leeftijd doorliep Marc Hendrickx de jaren tachtig als één grote leerschool, door achtereenvolgens als leverancier van artikels, researcher, redacteur, vertaler, producent, eindredacteur en uitgever aan te treden. Eén en ander bovendien in een veelvoud aan 'werelden': de stripwereld, het literaire leven, poëziekringen... Hij was bijgevolg meer dan voorbereid toen het werk aan zijn eerste eigen publicatie begon en scoorde er een internationale bestseller mee, omgeven met heel wat media-heisa. Sindsdien leverde de auteur een hele rij gewaardeerde titels af. Wat Hendrickx' oeuvre uniek maakt is zijn eigenzinnige onderwerpkeuze en benadering. Als één van slechts een handvol Belgische auteurs is hij er bovendien in geslaagd zijn werk inhoudelijk en commercieel interessant te maken voor de internationale markt. Daardoor heeft hij anno vandaag een grote artistieke vrijheid verworven. Naast auteur is Marc Hendrickx stichtend lid en trouwe medewerker van het Allied Authors Agency, België's enige literaire agentschap, Na zich 15 jaar hoofdzakelijk gefocust te hebben op jeugdboeken en -theaterproducties keerde de auteur terug naar non-fictie, met zowel herziene/bijgewerkte herdrukken van eerdere uitgaven als nieuw werk. Op theatervlak ging hij zich toeleggen op avondvullende producties, vanaf 2020 meteen in beide landstalen.

Sabam:Vennoot-titularis sinds 24 mei 1993. Vennoot-stagiair sinds 27 mei 1999. Vennoot sinds 27 mei 2006.
Ministerie van Cultuur:Erkend als scheppend kunstenaar sinds 11 mei 1998
Ministerie van Onderwijs:Cultuurcel Canon - actief in KunSTof en DynaMo2 projecten
Vlaams Fonds voor de Letteren:Opgenomen op de 'Lijst Lezingen'. De auteur eist -op basis van louter kwalitatieve argumenten- de officiële erkenning van zijn werk door het VFL, met de bijhorende toekenning van een dotatie in de vorm van werkbeurzen.
Rechtenbeheer:Allied Authors Agency – Info@alliedauthorsagency.be - ++32/(0)496.11.90.36